VCA

VCA Basis of VCA VOL cursus

Iedere leidinggevende op een bouwlocatie of andere risicovolle locatie, dient in het bezit te zijn van een VOL VCA diploma. Dit diploma kan behaald worden met een VCA VOL cursus. De cursus richt zich specifiek op de extra uitdagingen waarmee leidinggevenden te maken krijgen. Het gaat dan niet alleen om de eigen veiligheid en essentiële kennis op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, maar ook dat van de teamleden waaraan leiding wordt gegeven. De VCA VOL cursus speelt optimaal in op de extra verantwoordelijkheden die operationeel leidinggevende dragen ten opzichte van uitvoerend personeel.


Wat is VCA VOL?

VCA VOL is dus een certificering die zich specifiek richt op veiligheid voor operationeel leidinggevenden. Met het behalen van een VOL VCA diploma toont de leidinggevende aan niet alleen oog te hebben voor en kennis te hebben van de eigen veiligheid en de invloed op de omgeving, maar ook voor de veiligheid van zijn/haar werknemers of teamleden. De cursus behandelt alle relevante punten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De theoretische kennis wordt getest in een examen met een gevarieerde vraagstelling. Wie slaagt voor het examen, heeft officieel aangetoond over de verplichte veiligheidskennis te beschikken.


Voor wie is de VCA VOL bedoeld

De VOL VCA is nodig naast de VCA basis omdat dit veilig werken garandeert. Zouden operationeel leidinggevenden net als uitvoerende professionals alleen beschikken over de basiscertificering, dan zou de veiligheid op diverse punten te wensen over kunnen laten en zouden gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. De VCA VOL is bedoeld voor alle leidinggevenden van een uitvoerend team op de locatie. Dit kunnen operationeel leidinggevenden van de aannemer zijn, maar ook van andere bedrijven en teams die werken op een bouwlocatie of andere risicovolle locatie. De VCA plicht geldt voor elke leidinggevende. Een leidinggevende in loondienst moet VCA gecertificeerd zijn, maar dit geldt ook voor een ZZP’er, net zoals de basis VCA geldt voor uitvoerende professionals in zowel loondienst als zelfstandigen.Veilig aan het werk met de basis VCA cursus


Met het behalen van het basis VCA diploma laat je zien dat je beschikt over de basiskennis van VGM, zoals gesteld door VCA. Je toont aan dat je veilig werkt, volgens de standaard van VCA. Je houdt rekening met de veiligheid en gezondheid van jou en anderen, maar denk daarbij ook aan het milieu. Heb je nog nooit een VCA cursus gedaan of werk je niet in een leidinggevende functie of ZZP’er? Dan is de VCA basiscursus geschikt voor jou.

Slechts diegene mag slopen die iets beters kan bouwen.
Voor al uw opleidingen en advies op het gebied van Eerste hulp, bedrijfsveiligheid, veiligheid op, in en rondom het water.

Remkes Safety is een bedrijf van Paul Remkes die ook eigenaar is van Polar Bear Duikschool en Polar Bear Technical Diving.

Buiten veiligheidsopleidingen bieden we dus ook diverse duikopleidingen aan.

Laatste nieuws


Wij verzorgen voorlichting op middelbare scholen over Drank en Drugs

19 dec. 2018


Nu ook volledige BHV opleidingen bij Remkes Safety

20 feb. 2018CONTACT


Lijsterbeslaan 68

4128 SL  Lexmond

Email: info@remkes-safety

Telefoon: (06) 48234090