Meldcode

MELDCODE

Zorg voor een veilig thuis

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdhulpinstellingen. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.


Het verplichte gebruik van een meldcode staat in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode geldt voor de sectoren:

 • gezondheidszorg;
 • onderwijs;
 • kinderopvang;
 • maatschappelijke ondersteuning;
 • jeugdhulp;
 • justitie.


De verplichting geldt niet voor vrijwilligersorganisaties. Deze organisaties mogen natuurlijk wel zelf een stappenplan opstellen.


5 stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling


Iedere hulporganisatie en zelfstandige professional ontwikkelt een eigen meldcode. Daarin moeten in ieder geval de volgende 5 stappen staan:

 • Stap 1: In kaart brengen van signalen.
 • Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen

van Veilig thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling). Of een deskundige op het gebied van letselduiding.

 • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
 • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de

kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig thuis raadplegen.

 • Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.


Wij kunnen u helpen met de meldcode te introduceren bij uw organisatie.

We kunnen een workshop of training verzorgen hoe je de meldcode kan gebruiken.


We gaan graag met u in gesprek om te kijken wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.
Voor al uw opleidingen en advies op het gebied van Eerste hulp, bedrijfsveiligheid, veiligheid op, in en rondom het water.

Remkes Safety is een bedrijf van Paul Remkes die ook eigenaar is van Polar Bear Duikschool en Polar Bear Technical Diving.

Buiten veiligheidsopleidingen bieden we dus ook diverse duikopleidingen aan.

Laatste nieuws


Wij verzorgen voorlichting op middelbare scholen over Drank en Drugs

19 dec. 2018


Nu ook volledige BHV opleidingen bij Remkes Safety

20 feb. 2018CONTACT


Lijsterbeslaan 68

4128 SL  Lexmond

Email: info@remkes-safety

Telefoon: (06) 48234090